Ara
Close this search box.

HPV (SİĞİL TEDAVİSİ)

Genital Siğil

Siğil ( Kondilom )

HPV virüsü nedeni ile genital bölge cildinde ya da mukozasında, beyaz gri renkte meydana gelen kuru kabarcıklara genital siğil denir. Genital siğilin tıbbi terminolojideki karşılığı kondilomdur.Genital siğil toplumda çok yaygın gözlenen, çoğunlukla cinsel yolla, nadiren de cinsel olmayan yollarla bulaşan bir hastalıktır. HPV virüsünün genital siğile sebep olan 40 farklı tipi vardır. Genital siğil Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 6 milyon kişiye bulaşmakta ve ciddi bir toplum sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

 

Siğil

Genital siğiller HPV virüsü vücuda girdikten genellikte 3-4 ay sonra ortaya çıkarlar. HPV virüsünün kuluçka süresi 2 hafta – 2 yıl arasında değişmektedir. HPV virüsü kuluçka dönemini geçirdikten sonra ilk belirtisi kadınlarda vajina çevresinde, erkeklerde penis ve çevresinde meydana gelen siğillerdir.

HPV travmaya maruz kalan ciltten bulaştığı için genital siğiller özellikle ilişki esnasında sürtünmeye daha çok maruz kalan bölgelerde bulunma eğilimindedir. Bu bölge kadınlarda vajina girişi ile makat arasındaki bölge, erkeklerde penis başı, sünnet derisi ve penis köküdür.

Genital siğiller mukozal yüzeylerde (vajina ve çevresi, penis idrar yolunun içi gibi) eldiven parmakları benzeri şeklinde etraf doku ile benzer renkte siğiller olarak da karşımıza çıkabilirler. Bazı vakalarda siğiller ülseratif ve karnabahar görünümlü lezyonlar şeklinde yavaş gelişim göstererek etraf dokuya yayılabilir.

Genital siğiller genellikle ağrısız, kaşıntıya sebep olan, koparılırsa ya da jiletle kesilirse kanayan yapıdadır. Çoğalmaya meyilli olabileceği gibi bazen yıllarca aynı boyutta da kalabilir. HPV genital bölgede diğer klinik görüntüsü ise papillomlardır. Bölgedeki renk pigmentlerine olan etkisi ile beyaz veya kırmızı olabilirler. Yavaş büyüyen bu lezyonlar genellikle koyu renkli olup bazen saplı olabilmektedirler.

Genital siğillerin nasıl bir seyir izleyeceği kişinin bağışıklık yanıtına ve virüsün tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yüksek riskli HPV tipleri düz genital siğillere yol açabileceği gibi genital siğil olmaksızın da HPV enfeksiyonu gelişmiş olabilir. Burada HPV virüsü rahim ağzı hücrelerine yerleşerek gizli kalabilir, uzun yıllar içerisinde serviks kanserine (rahim ağzı kanseri) sebep olabilmektedir.

Genital siğil bazen molluscum contagiosum ile karışabilir. Alınacak HPV DNA testi ile lezyonun genital siğil olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Genital siğil tanısı konduktan sonra hiç vakit kaybetmeden tedavi aşamasına geçilmelidir. Genital siğil tedavide birçok yöntem mevcuttur. Yöntemlerin ortak özelliği siğili tahrip etmek üzerinedir. Siğili ve aynı zamanda bazal membranı yeterince tahrip etmek ilk önceliğimiz olmalıdır. Tahribatı yaparken aynı zamanda ciltte iz (skar) bırakmadan iyileşmesi sağlanmalı ve hastaya fazla ağrı hissettirmemelidir. Bütün bu şartları sağlayan tedavi seçeneği lazerdir. Fraksiyonel karbondioksit lazer ile genital siğil tedavisi etkinliği kanıtlanmış, ağrı, nüks ve iz bırakma ihtimali düşük olan en etkili tedavi seçeneğidir.

 

Silivride bulunan HPV Tedavi Merkezimizde Lazer ile hpv tedavisi, genital siğil yakma operasyonları yapılmaktadır.

 

Lazer ile Genital siğil yakma konusunda detaylı bilgi ve randevu almak için
0212 728 63 61 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

HPV DNA Testi

 

Moleküler yöntemlerle bugüne kadar 300’den fazla HPV tipi saptanmıştır. Anal ve genital bölgede enfeksiyona neden olan yaklaşık 40 HPV tipi mevcuttur. Bunlar düşük risk grubu, muhtemel yüksek risk grubu ve yüksek riskli grup olarak üç başlıkta sınıflandırılırlar.

 

– Düşük risk grubunda olanlar
Tip 6, Tİp 11, Tip 40, Tip 42, Tip 43, Tip54, Tip61, Tip 62, Tip 71, Tip 72, Tip 74, Tip 81, Tip 91

 

– Muhtemel yüksek risk grubunda olanlar
Tip 26, Tip 53, Tip 66, Tip 67, Tip 68, Tip 69, Tip 70, Tip 73, Tip 82

 

– Yüksek risk grubunda olanlar
Tip 16, Tip 18, Tip 31, Tip 33, Tip 35, Tip 39, Tip 45, Tip51, Tip 52, Tip 56, Tip 58, Tip 59

 

Türk jinekolojik Onkoloji grubunun 12 merkezden verileri toplayarak yapmış olduğu analiz sonucunda 6388 olguda HPV pozitifliği %25 olarak saptanmıştır. Smear sonucu normal olanlar arasında HPV pozitifliği oranı %27 olarak saptanmıştır. Smear sonucunda anormallik olan kişilerde HPV pozitiflik oranı %50.2 olarak bulunmuştur. Smear sonucu anormal olan grupta en sık saptanan HPV tipi HPV Tip 16’dır (%46). Smear sonucu normal olan grupta ise %26.8 oranı ile en sık HPV Tip 16 saptanmıştır. En sık görülen HPV tipleri sırayla HPV Tip 16 (%32), HPV Tip 6 (% 17), HPV Tip 11 (%9), HPV Tip 18 (%8), HPV Tip 31 (%6), HPV Tip 51 (%5) ve HPV Tip 33’tür (%3).

HPV DNA Testi

Kadınlarda en sık görülen kanserler içerisinde yer alan rahim ağzı kanserlerinin taramasında kullanılan HPV DNA PCR testidir. HPV testi yapılabilmesi için kadınlardan eğer siğil yok ise vajinal bölgeden alınacak sürüntü yöntemi ile test yapılabilir. Eğer siğil mevcut ise uzman doktor tarafından biopsi şeklinde alınmalı, koruyucu içeren transport tüp içerisene konularak laboratuara gönderilir. Erkeklerde siğil yok ise üretral bölgeden özel swaplarla sürüntü örneği alınarak HPV DNA testi yapılabilir. Eğer siğil var ise biopsi uzman doktor tarafından alınarak koruyucu transport tüp içerisine konularak laboratuvara gönderilir.

HPV DNA testi için numune alım süresi yaklaşık olarak 2-3 dakikadır. İşlem sonrası rahatlıkla günlük yaşantınıza dönebilirsiniz.

HPV virüsünün günümüzde bilinen 200 civarında alt tipi mevcut olup bunlardan yaklaşık 40 tanesi yüksek riskli kabul edilir. Ülkemizde en sık görülen yüksek riskli virüs tipleri sırasıyla TİP16, 18, 31, 33 ,35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 58’dir. HPV testiniz pozitif çıktığında beraberinde mutlaka smear testi yaptırmanız ya da beraberinde doktorunuz tarafından kolposkopi yöntemi ile rahim ağzının incelenmesi en doğru yaklaşımdır.

HPV DNA testlerimiz anlaşmalı olduğumuz Mavi Laboratuarlar Grubu bünyesinde yapılmaktadır.

HPV RİSK GRUPLARI VE TİPLERİ

DÜŞÜK RİSK GRUBU
MUHTEMEL YÜKSEK RİSK
YÜKSEK RİSK GRUBU

Mavi Laboratuarlar Grubu bünyesinde çalışılan HPV DNA PCR Genotiplendirme testi HPV’nin tüm tiplerini saptamaktadır. Yukarıda belirtilen 40 tipin tiplendirmesini yapıp, kalan HPV tiplerini Universal HPV adı altında tiplendirir. Diğer birçok laboratuar 20 HPV tipi ve altını saptarken Mavi Laboratuarlar Grubu çalışmış olduğu yöntemle HPV’nin tüm tiplerine bakmaktadır.

HPV DNA testi 5-7 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Lazer ile Siğil Tedavisi ( Genital Siğil Tedavisi )

Fraksiyonel karbondioksit lazer ile siğil dokusunun buharlaştırılması son derece etkin, başarılı ve nüks oranı düşük bir tedavi seçeneğidir. Lazer ışınlarının hpv li dokuyu buharlaştırma etkisinden faydalanılır. İşlem öncesi lokal anestezi gerekebilir. Genital siğil çok yaygınsa lokal anestezi uygulamak için uygun şartlar yoksa genel anestezi ile de işlem gerçekleştirilebilir. Yara izi kalma ihtimali, ciltte renk değişikliği olma ihtimali çok düşüktür. Avantajlarının yanında lazer cihazın yüksek maliyeti nedeni ile her klinikte bulunmaması bu yöntemin en büyük dezavantajıdır.

 

Elektrokoter ile Siğil Tedavisi ( Siğil Yakma )

Elektrokoterizasyon (siğil yakma işlemi olarak da bilinir), elektrik akımı ile siğili yakarak yok etme prensibi ile çalışan bir yöntemdir. Özellikle dış genital bölgede, penis kökünde, makat çevresindeki küçük lezyonlar için oldukça iyi bir tedavi seçeneğidir. Ancak skar dokusu oluşturabilmesinden dolayı tercih edilme oranı azalabilmektedir. Ayrıca bu yöntemin diğer bir dezavantajı ise işlem sonrası ağrının fazla olması ve işlem için anestezi gereksinimidir. İşlem öncesi siğillerin yaygınlığına göre lokal anestezi ya da genel anestezi yöntemi tercih edilebilir. Siğiller elektrokoter ile yakılır ve yok edilir. İşlem sonrası ağrı kesiciler ve lokal etkili kremler kullanılır.

 

Radyofrekans ile Siğil Tedavisi

Radyofrekans (radyocerrahi olarak da bilinir) radyo dalgaları aracılığı ile siğili buharlaştırarak tahrip eder. Vücudun her bölgesinde güvenle kullanılabilecek bir yöntemdir. Skar dokusu oluşturma ihtimali çok düşüktür. İşlem öncesi siğillerin yaygınlığına göre lokal anestezi ya da genel anestezi yöntemi tercih edilebilir. İşlem sonrası ağrı kesiciler ve lokal etkili kremler kullanılır. Yüz bölgesindeki siğiller için daha çok tercih etmekteyiz.

 

Kriyoterapi ile Siğil Tedavisi ( Siğil Dondurma )

Bir dokunun dondurulması dokuda yanık etkisi şeklinde tahribat yapar. Bu mantıkla siğillere sıvı nitrojen püskürtülmesi siğilin donması ve siğil dokusunun çürümesine yol açar. Nüks oranı diğer lokal tedavilerden farklı değildir. Tahribat etkisi sınırlı olduğu için aynı siğil için birden fazla seansa ihtiyaç duyulabilir. Kriyoterapi (siğil dondurma) yan etkileri ciltte kabarma, ülserasyon ile lokal doku yıkımı sonucu enfeksiyon ve ciltte renk kaybıdır. Nadiren kalıcı yara izi kalabilir. Gebelikte güvenli olarak kullanılabilir.

 

İlaç ile Siğil Tedavisi

İlaçlar ve kimyasallar ile siğil tedavisinde bir çok seçenek bulunmaktadır. Bunların bir kısmı immünmodülatör mekanizma ile bağışıklığı tetikleyerek bir kısmı da siğili tahrip ederek etki gösterir.

 

Silivride bulunan Siğil Tedavi Merkezimizde Elektrokoterizasyon ile siğil tedavisi, genital siğil yakma operasyonları, Lazer ile siğil tedavisi, Radyofrekans ile siğil tedavisi yapılmaktadır.

Siğil tedavisi, Genital siğil tedavileri konusunda detaylı bilgi ve randevu almak için 0212 728 63 61 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

HPV enfeksiyonu, makat bölgesinde de siğil şeklinde belirtiler gösterebilir. Genital sıvılardaki virüs, makat çevresindeki çatlaklara bulaşarak, bu bölgede ve hatta makat içinde siğillere yol açabilir. Anal ilişki sırasında oluşan küçük çatlaklar ve tahrişler, virüsün bulaşması için uygun ortam sağlar. Bu tür lezyonlar, özellikle homoseksüel erkeklerde yaygın olarak görülür. Ancak, makatta siğil bulunması, kişinin anal ilişkiye girdiğine dair bir kanıt değildir. Uzun süreli kabızlık nedeniyle oluşan anal fissürler de virüsün bulaşması için uygun zemin oluşturabilir.

 

HPV virüsü, makat bölgesindeki çatlaklara bulaştıktan sonra hemen belirti göstermeyebilir. Bulaşmadan 1 ila 6 ay sonra, makat ve çevresinde beyaz veya gri renkte, saplı veya karnabahar şeklinde kabarıklıklar ortaya çıkar. Bu siğiller, makat çevresinde kaşıntı, kanama, akıntı ve nemli bir hisse neden olabilir.

Makatta bulunan siğiller, hem küçük ve dağınık olabilir, hem de birleşerek büyük boyutlara ulaşabilir. Makatta yer alan siğiller, bazen basur (hemoroid) ile karıştırılabilir ve hastalar tarafından göz ardı edilebilir. Makat bölgesinde siğil tespit edildiğinde, bu siğillerin tedavi edilmesi ve HPV virüsünün tipinin belirlenmesi önemlidir. Yüksek riskli onkojenik virüslerle oluşan enfeksiyonlar, anal kanser riskini artırır. Bu risk, yaklaşık 50.000 kadın ve erkek üzerinde yapılan bir Danimarka çalışmasıyla ortaya konulmuştur.

Makatta az sayıda ve küçük siğiller varsa, lokal anestezi altında lazerle siğillerin yok edilmesi mümkündür. Ancak, yaygın ve büyük siğiller için genel anestezi altında tedavi uygulanır. Diğer genital siğillerde olduğu gibi, makatta da siğil tekrarlama riski bulunmaktadır. Eğer siğiller tekrar oluşursa, tedavi yeniden uygulanır.

Tekrarlamayı önlemek adına, genital siğillerde geçerli olan önlemler makat bölgesindeki siğiller için de uygulanmalıdır. Bu önlemler arasında siğillerin koparılmaması, kanatılmaması, makat bölgesindeki kılların jilet veya ağda ile epilasyon yapılmaması, sigara içilmemesi ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulması yer alır.

Silivri’deki HPV Tedavi Merkezimizde, makat bölgesindeki siğiller için fraksiyonel lazerle siğil tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca, tedavinin başarı oranını yükseltmek ve siğillerin tekrarlamasını engellemek adına kişisel önlemler alınırken, aşı ve ilaç tedavileri de uygulanmaktadır.

Genital ve anal siğil tedavisinde lazer yöntemi hakkında detaylı bilgi almak ve randevu talebinde bulunmak için,
0850 490 1 478 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.