Ara
Close this search box.

HPV TİPLERİ

HPV DNA Testi

Moleküler yöntemlerle bugüne kadar 300’den fazla HPV tipi saptanmıştır. Anal ve genital bölgede enfeksiyona neden olan yaklaşık 40 HPV tipi mevcuttur. Bunlar düşük risk grubu, muhtemel yüksek risk grubu ve yüksek riskli grup olarak üç başlıkta sınıflandırılırlar.

– Düşük risk grubunda olanlar
Tip 6, Tİp 11, Tip 40, Tip 42, Tip 43, Tip54, Tip61, Tip 62, Tip 71, Tip 72, Tip 74, Tip 81, Tip 91

– Muhtemel yüksek risk grubunda olanlar
Tip 26, Tip 53, Tip 66, Tip 67, Tip 68, Tip 69, Tip 70, Tip 73, Tip 82

– Yüksek risk grubunda olanlar
Tip 16, Tip 18, Tip 31, Tip 33, Tip 35, Tip 39, Tip 45, Tip51, Tip 52, Tip 56, Tip 58, Tip 59

Türk jinekolojik Onkoloji grubunun 12 merkezden verileri toplayarak yapmış olduğu analiz sonucunda 6388 olguda HPV pozitifliği %25 olarak saptanmıştır. Smear sonucu normal olanlar arasında HPV pozitifliği oranı %27 olarak saptanmıştır. Smear sonucunda anormallik olan kişilerde HPV pozitiflik oranı %50.2 olarak bulunmuştur. Smear sonucu anormal olan grupta en sık saptanan HPV tipi HPV Tip 16’dır (%46). Smear sonucu normal olan grupta ise %26.8 oranı ile en sık HPV Tip 16 saptanmıştır. En sık görülen HPV tipleri sırayla HPV Tip 16 (%32), HPV Tip 6 (% 17), HPV Tip 11 (%9), HPV Tip 18 (%8), HPV Tip 31 (%6), HPV Tip 51 (%5) ve HPV Tip 33’tür (%3).