Ara
Close this search box.

KLİTORİS ESTETİĞİ

Klitoris estetiği (Hudoplasti)

Klitoris estetiği, cinsel hazzı arttırma, estetik görünümü geliştirme ve fiziksel rahatsızlıkları ortadan kaldırma amacıyla klitorise ve onu kaplayan cilt dokusuna uygulanan cerrahi ve cerrahi dışı müdahaleler bütünüdür.

Klitorisin yapısal özellikleri genetik, yaşa bağlı değişiklikler, hormon düzeyleri ve diğer birçok fizyolojik faktöre göre değişkenlik gösterir.

Klitoris estetiği konusunu anlayabilmemiz için 3 tane terimin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. 

  • Klitoris
  • Klitoral hood
  • Klitoral preputium

Klitoris, corpus cavernosum clitoridis’ten (klitoral gövdeler) ve glans clitoridis’ten (klitoris başı) oluşur. Bu yapılar, cinsel uyarılma sırasında kanla dolarak ereksiyon durumuna gelir. 

Klitoral hood klitorisin baş kısmını bir başlık gibi örten ince cilt dokusuna verilen isimdir. 

Klitoral preputium klitoral hood’un yukarıya doğru uzanan ve tüm klitorisi örten cilt dokusudur. 

Boyut ve Şekil: Klitorisin boyutu, genellikle 5 mm ile 35 mm arasında değişir, ancak bu ölçümler bireysel anatomik yapıya ve ölçüm yöntemlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

Klitoral hood ve klitoral preputium de aynı klitoris boyutu gibi şekil ve hacim olarak değişkenlik gösterir.

Anormal Kavramı ve Klitoromegali: Klitoromegali, klitorisin beklenenin üzerinde büyük olması durumudur ve genellikle testosteron fazlalığı,  böbrek üstü bezinin aşırı çalışması ve ilaç kullanımı ile ilişkili durumlardan kaynaklanır. 

Tedavi Yaklaşımları

Klitoromegali durumunu hariç tutarsak, klitoral hood ve klitoral preputium dokularının anatomik yapılarındaki varyasyonlar genellikle normal kabul edilir ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak, bireylerde fiziksel rahatsızlık, ağrı, cinsel işlev bozukluğu veya estetik endişeler oluşturabilecek anormal durumlar için medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur.

Klitoramegali ve şekil anormallikleri, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Endokrinolojik değerlendirme, psikolojik destek ve gerekirse cerrahi müdahale, bu durumların yönetiminde önemli rol oynar.

Klitoral hood ve klitoral preputium ile ilgili estetik sorunlar ise klitorisi aslında ilgilendirmeyen sadece klitoris üzerindeki cilt dokusunu ilgilendiren daha sınırlı estetik müdahaleleri ifade eder. Bu müdahaleler hudoplasti olarak da isimlendirilir. 

Hudoplasti nedir?

Hudoplasti, klitorisin üzerini örten klitoral hood ve preputium dokusunun cerrahi yöntemlerle azaltılmasını amaçlayan bir işlemdir. Fazla dokunun alınması hem estetik hem de fonksiyonel avantajlar sağlar. Klitoral uyarının artırılması ve hijyenik koşulların iyileştirilmesi bu işlemin avantajları arasında yer alır. 

Hudoplasti nasıl yapılır?

Hudoplasti muayenehane şartlarında gerçekleştirilebilen bir operasyondur. Beraberinde labioplasti yapılacaksa planlamanın buna göre yapılması uygun olur. Operasyon, hasta ve doktorun koşullarına bağlı olarak lokal yada genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Hastanede yatmaya gerek yoktur ve hastaların çoğu kısa sürede normal aktivitelerine dönerler. 

Tedavi Yaklaşımları

Klitoromegali durumunu hariç tutarsak, klitoral hood ve klitoral preputium dokularının anatomik yapılarındaki varyasyonlar genellikle normal kabul edilir ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak, bireylerde fiziksel rahatsızlık, ağrı, cinsel işlev bozukluğu veya estetik endişeler oluşturabilecek anormal durumlar için medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur.

Klitoramegali ve şekil anormallikleri, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Endokrinolojik değerlendirme, psikolojik destek ve gerekirse cerrahi müdahale, bu durumların yönetiminde önemli rol oynar.

Klitoral hood ve klitoral preputium ile ilgili estetik sorunlar ise klitorisi aslında ilgilendirmeyen sadece klitoris üzerindeki cilt dokusunu ilgilendiren daha sınırlı estetik müdahaleleri ifade eder. Bu müdahaleler hudoplasti olarak da isimlendirilir.