Paralajmërim Ligjor

Kjo faqe interneti është përgatitur nga Dr. Eser AĞAR. Dr. Eser AĞAR ka të drejtën të bëjë ndryshime në faqe pa pasur nevojë për ndonjë deklaratë ose njoftim.


Kjo faqe interneti, me përmbajtjen dhe aplikacionet e saj, është vetëm për qëllime informuese dhe nuk është krijuar për të dhënë ndonjë këshillë mjekësore ose për të krijuar ndonjë marrëdhënie mjek-pacient. Përdoruesit duhet të marrin parasysh se informacioni në faqe nuk mund të krahasohet me informacionin e dhënë si rezultat i ekzaminimit dhe konsultimit mjekësor.


Kthehu në Faqen Kryesore