Gönderen Konu: Ders 8  (Okunma sayısı 3515 defa)

Çevrimdışı Dr.Eser AĞAR

  • Administrator
  • Aktif Üye
  • *****
  • Adınız Soyadınız: Dr.Eser AĞAR
Ders 8
« : Mart 27, 2018, 11:15:11 ÖÖ »
https://drive.google.com/open?id=1lAk9LedUhs9Mptnwt2_ylUmtMRkY-aFw
TERMİNOLOJİ 8

ÜRİNER SİSTEM

Üriner sistem idrarın oluşması, taşınması, toplanması ve dışarıya atılmasında görev alan organlardan oluşur.
Bu organlar; böbrekler (renes), idrar boruları (ureter), idrar kesesi (vesica urinaria) ve idrar yolu (urethra)’dur.
İdrar böbreklerde oluşur.
Diğer organlar idrarı taşıma, depolama ve dışarı atmada görevlidirler.

ANATOMİK TERİMLER
Organa urinaria (organa urinarya): üriner organlar.
Ren: Böbrek
Nephros: Böbrek
Hilum renale:  Böbreğin ortasında ve böbreğe giren çıkan oluşumların olduğu göbek bölgesi. Hilum, hilus.
Cortex renalis: böbreğin iki katmanından dışarıda olan.
Medulla renalis: Böbreğin iki katmanından içte ve hiluma yakın olan.
Glomerulus: Böbreğin korteks katmanında bulunur. Kapiller yumağı şeklinde dağılmış olarak görülür.
Corpusculum renalis: Böbrek cisimciği. Glomerulusu içeren ve arada boşluk olan oluşumlar.
Tubulus ranalis: Böbrek borucuğu. Böbrekte her iki katmanda görülen ince borucuk.
Nephron: Böbreğin idrar üreten en küçük ünitesi.Pelvis renalis: Böbrekte boşaltma borularının açıldıkları geniş boşluk. Buradan ureter başlar.
Ureter: İdrar boruları.
Vesica urinaria: mesane, idrar kesesi
Cyst: idrar kesesi
Urethra masculina: erkek üretrası
Urethra feminina: Kadın üretrası

SEMPTOM TERİMLERİ
Miction (miksiyon): İdrar yapma
Polyuria: Sık idrar yapma
Oliguria: Seyrek idrar yapma
Dysuria: ağrılı idrar yapma
Anuria: idrarın olmaması
Nocturia: geceleri idrara çıkma
Enuresis: İdrar kaçırma
Nocturnal enuresis: uykuda idrar tutama
Hematuria: idrarda kan bulunması
Proteinuria: idrarda protein bulunması
Glycosuria: idrarda şeker bulunması

TANI TERİMLERİ
Kronik böbrek yetmezliği: Böbreğin filtrasyon ve düzenleme işlevlerinde bozulma
Dialysis: bir çözeltinin içerisindeki elementlerin yarı geçirgen bir zarın bir yanından öbür yanına diffüzyon yoluyla geçirilerek ayrılması
Peritoneal dialysis: Karın ön duvarından yapılan bir kesit ile periton boşluğuna dializ sıvısı verilir.
Hemodialysis: toksik maddelerin hemodiyaliz aygıtları ve sıvıları aracılığı ile kandan uzaklaştırılması.
Glomerulonephritis: glomerüllerin iltihabı


Toxic nephropathy: böbrekte ilaç, yenilen içilen, absorbe edilen veya solunan kimyasal ya da biyolojik bir madde tarafından oluşturulan morfolojik ve ya fonksiyonel değişiklik.
Urethritis: uretranın iltihabı
Cystitis: idrar kesesi iltihabı
Renal agenesis: böbreğin oluşmaması
Nephrolithiasis: böbreklerde taş olması
Cystolithiasis: mesanede taş olmasıAMELİYAT TERİMLERİ
Renal transplantation:???
Nephrectomy:???
Nephrotomy:??
Nephrolithotomy:??
Nephropexy: Böbreğin ameliyatla yerine sabitlenmesi
Cystolithotomy: İdrar kesesindeki taşların ameliyatla alınması
Cystectomy:???
Cystotomy:??
Cystoscopy:??
GENİTAL SİSTEM TERİMLERİ

Genital sistem insanda üremeyle ilgili organların oluşturduğu sistemdir.
Bu sistemi oluşturan organlar cinsiyete göre ayrılır.
Kadın üreme organları
Erkek üreme organları
İki sistemde organlar farklıdır fakat görev yönüyle organlar arasında benzerlikler görülür.


ANATOMİK TERİMLER
Erkek genital organlarına ilişkin terimler
Organa genitalia masculina (organa genitalya maskulina)
Testis: Er bezi. Sperm hücrelerinin yapıldığı organ iki tanedir.
Orchis, didymus (orşis, didimus): Er bezi
Scrotum: testisi içine alan deri , torba
Spermium(L): sperm
Sperma (G): sperm
Epididymis: testisten spermleri taşıyan
borunun kendi üzerine kıvrılmasıyla
oluşan organ.
Ductus deferens: epididimis ile uretra
arasında uzanan boru
Prostata: mesanenin altında kestane
büyüklüğünde olan bez.


Kadın genital organlarına ilişkin terimler
Ovarium, over (L): Yumurtalık
Oophoron (oforon)(G):Yumurtalık
Ovum, oocyte, ovocyte: kadın yumurta hücresi
Tuba uterina, oviduct(L): uterus ile ovaryum arasında uzanan boru. Başlangıç ucu ovaryuma bakar. Döllenme burada olur.
Salpinx(L):tuba uterina
Uterus: Rahim. Döllenmeden sonra embriyonun gelip yerleştiği ve büyüdüğü organ.
Endometrium:uterusun mukkoza tabakası. İç tabaka.
Myometrium: uterusun duvarınındüz kas hücrelerinden yapılmış orta katı. Kas tabakası
Perimetrium: uterus duvarını saran seröz zar. Dış tabaka.
Cervix uteri: uterusun vajina içine doğru sokulmuş bölümü.Serviks.
SEMPTOM TERİMLERİ
Erkek genital sistemi
Hematospermia: spermin kanlı olması
Aspermia: sperma sıvısının olmaması
Azospermia: spermada canlı sperm olmaması
Oligospermia: spermada normalden az spermium olması
Necrospermia: spermada bulunan spermiyumların hepsinin ölü olması.

Kadın genital sistemi
Menstruation: dört haftada bir ergenlik çağına girmiş kız ve kadınlarda genital kanama.
Menorrhea(menore): menstruasyonun süre miktar olarak normal oluşu
Amenorrhea: menstruasyonun olmaması
Dysmenorrhea: mensruasyonun ağrılı olması
Hypermenorrhea, menorrhagia: kanamanın aşırı olması ve uzun sürmesi
Oligomenorrhea: seyrek menstruasyon olması.

TANI TERİMLERİ
Erkek genital sistemi
Cryptorchism (kriptorşizm): testislerin skrotuma inmemesi
varicocele: (varikosel): scrotum venlerinin varisidir.
Bening prostat hipertrofisi: Prostat bezinin büyümesi
Seminoma: testis tümör çeşidi
Prostatitis: prostat iltihabı


Kadın genital sistemi
Myoma uteri: uterus kasında gelişen bening tümör.
Vaginitis: vajina iltihabı
Endometriosis: endometrimun uterus dışında başka bir lokasyonda bulunması
Polycytic ovarium: yumurtalıklarda çok fazla kistin bulunması
Menopause:kadında mensturasyonun durduğu dönem


AMELİYAT TERİMLERİ
Erkek genital sistemi
Prostatectomy:???
Orchiectomy(orşiyektomi): testislerin çıkarılması
Orchiopexy: inmemiş testisin scrotuma indirilmesi
Kadın genital sistemi
Myomectomy:???
Hysteroscopy(histeroskopi): uterusun endoskopik muayenesi
Hysterectomy: uterusun ameliyatla çıkarılması

DOĞUMSAL TERİMLER
Gravida: gebe, hamile
Pregnancy: gebelik hamilelik
Gestation(gestasyon), cyesis(siyez): gebelik
Natus: doğum
Abortus: düşük
Eryhroblastosis fetalis: kan uyuşmazlığı sonucu fetusta veya teni doğanda oluşan hemolitik anemi


Randevu almak isteyen hastalarımız ( 0212 ) 728 63 61 numaralı telefondan ya da web sitemiz üzerinden randevu alabilirsiniz.