Gönderen Konu: Ders 6  (Okunma sayısı 671 defa)

Çevrimdışı Dr.Eser AĞAR

  • Administrator
  • Aktif Üye
  • *****
  • Adınız Soyadınız: Dr.Eser AĞAR
Ders 6
« : Mart 05, 2018, 01:27:01 ÖS »
https://drive.google.com/open?id=0B3oWbkLwLk8sRmpoTTM2a0lhamsTerminolojİ-6
Kas Terimleri
Musculus (muskulus): Kas. Kısaltması “M, m”dir. Çoğulu “musculi” şeklinde yazılır ve kısaltması “Mm, mm”dir.
Myos(mios):Kas
Tendon:İskelet kaslarının kemik dokuya tutunmasını sağlayan bağ doku.
Fascia (fasya): Kaslar arasında, kasları birbirinden ayıran ince saydam zardır. Sıkı bağ dokudan yapılmıştır.
Myocytus (miyosit): Kas hücresi.
Sarcoplasma: Kas hücresi sitoplazması.
Fibramuscularis: Kas teli, kas hücresi.
Myofibrilla (miyofibril): Kas hücresi sarkoplâzması içinde uzanan ince iplikçikler. Miyofibriller kasılma işlevini yaparlar.
Discus intercalatus (diskus interkalatus): İnterkalt diskus. Kalp kası hücreleri arasındaki bağlantı yerleridir.
Semptom Terimleri
Arthralgia (artalji): Eklem ağrısı.
Myalgia (mialji): Kas ağrısı.
İschialgia (iskialji):  Siyatalji N. İschiadicus’un (siyatik sinir) inverve ettiği alanda duyulan ağrı. Bacağa yayılan ağrı.
Metatarsalgia (metatarsalji): Ayak tarağında hissedilen ağrı.
Contracture (kontractür): Kasın devamlı kasılma hâlinde olması.
Pes ekino varus deformitesi: Çarpık ayak.
Pes cavus (pes kavus): Çukur ayak.
Kas atrofisi: Kas kitlesinin küçülmesi.
Crepitation (krepitasyon): Kırık kemiğin uçlarının birbirine sürtünmesinden çıkan ses.
Fracture (fraktur): Kırık. Bir kemiğin kırılarak bütünlüğünün bozulması olgusu.
Dislocation (Dislokasyon): Çıkık. Ekleme katılan kemiklerdeki eklem yüzlerinin konumlarının değişmesi.
Subluxation (sublüksasyon): Eklem yüzlerinin birbirinden kısmen uzaklaşması. Tam olmayan çıkık.
Hematoma: Damarlarda görülen lezyonlar sonucu bir bölgede kan birikmesi.
Hemartrosis (hemartroz): Eklem boşluğuna kanama, eklem boşluğunda kan toplanması.
Ankylosis (ankiloz): Eklemi meydana getiren kemiklerin eklem yüzlerinin birbirine kaynaşması.  Böylece eklem hareket yetenegini kaybeder, sertleşir.
Tanı Terimleri
Lumbago: Sırt ağrısı.
Lumber disk lezyonu: Bel bölgesi omurları arasındaki disklerde görülen lezyon.
Spondylosis (spondiloz): iki omurun birbirine kaynaşması
Lordosis (lordoz): Öne doğru kamburluk.
Kyphosis (kifoz): Arkaya doğru kamburluk.
Scoliosis (skolyoz): Omurganın yanlara doğru çarpıklığı.
Juvenile kyphosis (juvenil Kifoz): Genç ve adolesan yaşlarda görülen vücut duruş bozukluğu.
Osteitis (osteit): Kemiklerde görülen enfeksiyon. Kemik iltihabı.
Osteomyelitis (osteomiyelit): Kemik iliği iltihabı.
Periarthritis: Eklem çevresindeki dokuların iltihabı.
Osteoarthritis: Eklemi oluşturan kemik yüzlerinde ve eklem kıkırdağında dejeneratif değişikliklerle belirgin eklemde ağrı, hareket azalması ve şekil bozukluğuna sebep olan eklem hastalığı.
Gout hastalığı: Kanda ürik asit düzeyinin yükselmesi, sodyum biurat kristallerinin bağ dokularda ve özellikle küçük eklemlerin, en çok ayak başparmağının metatatso-falangeal eklem çevresinde birikmesi olgusu.
Spondylitis: Omurların iltihabı.
Osteoma: Kemik doku tümörü.
Chondroma: Kemiğin, kıkırdak hücrelerinden oluşan selim tümör
Osteogenic sarcoma: Kemik hücrelerinden köken alan habis kemik tümör. En yaygın görülenidir.
Congenital torticollis: Sternokleidomastoid kasında doğum travmasına bağlı olarak hematom, sonra da fibrozis oluşumunun sorumlu olduğu olgu. Büyüme evresinde kas kısa kalır, baş bir tarafa doğru yatar ve yüzde asimetri ortaya çıkar.
Doğuştan kalça çıkığı: Femur başının asetabulum dışına doğumsal olarak çıkmış olması olgusu.
Cervical strain: Boyunda zorlanma sonucu oluşan incinme.
Osteosclerosis(osteoskleroz): Yerel kemik kalınlaşması.
Osteomalacia (osteomalazi): Kemik dokunun yumuşması(kalsiyum ve D vitamini eksikliğiyle gelişir.
Osteoporosis: Kemik dokusunda atrofi gelişmesi ile belirgin durum.
Distortion (distorsiyon): Eklem kapsülü yırtılması.
Pes Planus: Doğumsal kökenli düz tabanlık.
Pes valgus: Dışa bükük ayak.
Claudication (klodikasyon): Topallık, topallama.
Achondroplasia (akondroplazi): Ekstremitelerin kısalığı sonucu cücelik.
Ameliyat Terimleri
Arthrolysis (artroliz): Cerrahî girişimle eklem içi yapışıklıklarını çözülerek ekleme yeniden hareket kazandırılması.
Arthrorisis (artroriz): Cerrahî girişimle eklemin hareket açsının küçültülmesi.
Arhrotomy (artrotomi): Eklemin cerrahî girişimle açılması.
Amputation (amputasyon): Ekstremitelerin bir düzeyden kesilmesi.
Bone grafting: (Kemik grafti)Kemiğin bir yerden alınıp vücudun başka bir yerinde kullanılması.
Myorrhaphy (miyorafi): Kasta oluşan yırtığı dikme
Osteotomy (osteotomi): Cerrahî girişimle kemik kesilmesi.
Tenotomy (tenotomi): Cerrahî girişimle tendon kesilmesi.
Tenorrhaphy (tenorafi): Kesik tendonun dikilmesi.
Tenolysis (tenoliz): Tendon yapışıklıklarının cerrahî yolla giderilmesi.
Arthroscopy (artroskopi): Eklem içini incelemek için yapılan girişim.
Kan terimleri
Anatomik Terimler
Haema (hema) : Kan.
Sanguis : Kan.
Plasma (plazma): Kan hücrelerini barındıran sıvı kısım.
Eryhrocytus (eritrosit) : Alyuvar.
Leukocytus (lökosit) : Akyuvar.
Agranulocytus (agranülosit) : Sitoplazmalarında granül içermeyen akyuvar.
Iymphocytus (lenfosit)
Monocytus (monosit): Kanda en iri hücrelerdir.
Granulocytus (Granülosit) : Sitoplazmalarında granül olan lökositlerdir.
Neutrophil (Netrofil)
Eosinophil (eozonofil)
Basophil (bazofil)
Thrombocytus (trombosit): Kan pulcuğu.
Megakaryocytus (megakaryosit) : Kırmızı kemik iliğinde bulunan iri, dev hücreler. Trombositleri oluştururlar.
Splen : Dalak.
Lien : Dalak.
Medulla ossea flava : Sarı kemik iliği.
Medulla ossea rubra : Kırmızı kemik iliği.
Iympha : Ak kan. Doku sıvısına lenfositlerin karışmasıyla oluşan sıvı.
Iymphocapillare (limfokapiller) : Lenf damarlarının başlangıçtaki küçük ince damarlar.
Nodus lymphaticus (nodus lemfatikus): Lenf düğümü.
Iymphonodus(lemfonodus) : Lenf düğümü.
Thymus : Timus bezi.
Tonsilla : Bademcik.
Mononüklear fagositik sistem : Çeşitli doku ve organlar içine yayılmış olarak bulunan ve monositlerden köken alan hücreler topluluğu
Semptom Terimleri
Hemolysis (hemoliz): eritrositlerin parçalanması
İcterus (ikter) : Sarılık.
Erythropenia (eritropeni): Kanda alyuvar sayısının azalması
Erythrocytosis: (eritrositoz) : Kanda alyuvar sayısının artması.
Leukocytosis (lökositoz) : Kanda lökositlerin artması.
Leukopenia (lökopeni): Lökosit azlığı.
Granulocytopenia (gronülopeni) : Gronülosit azlığı.
Thrombocytopenia (trombositopeni) : Trombosit azlığı.
Iymphocytopenia (lemfopeni) : Lenfosit azlığı.
Iymphocytosis (lenfositoz): Lenfositlerin artması.
Anoxemi (anoksemi): kanda oksijen azlığı
Hemorrhagia (hemoraji): kanama
Tanı Terimleri
Septicemia (septisemi) : Bakteri veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi sonucu oluşan ateş ve titreme ile belirgin durum.
Leukemia (lösemi) : Kan yapan dokuların ve öncelikle lökosit serisinin öncül hücrelerinin genel bir neoplastik hastalığıdır.
Thrombasthenia (trombasteni): Trombosit işlev bozukluğu.
Hemophilia (hemofili): Pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal olarak eksik ya da kusurlu oluşları nedeniyle oluşan kanama hastalıkları.
Thalassemia (talassemi) : Kusurlu hemoglobin sentezi nedeniyle ortaya çıkan ailevi anemik hastalık.
Hereditary elliptocytosis (herediter eliptositoz): Eritrosit zar bozukluğu nedeniyle gelişen kalıtsal bir hastalıktır.
Anemia : Alyuvar sayısının ve homglobinin normalin altına düşme durumu.
Hypochromic microcytic anemia(hipokrom mikrositer anemi) : Genellikle demir eksikliğine bağlı gelişen anemidir.
Megaloplastic anemia : B12 vitamini veya folikasit eksikliğine bağlı olarak oluşan anemidir.
Hemolytic anemia : Eritrositlerin yıkılması nedeniyle ortaya çıkan anemilerdir.
Orak hücreli anemi : Globulin sentezindeki bir defekte bağlı olarak gelişen kalıtsal bir hastalıktır.
Hemangioma (hemanjioma) : Kan damarları tümörü.
Hypersplenism(hipersplenizm) : Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu
Splenitis (splenit): Dalak iltihabı.
Iymphangitis (lenfanjit): Lenf damarları iltihabı.
Iymphoma (lenfoma) : Lenfoid doku tümörü.
Iymph eudema (lenf ödem): Lenf damarlarının tıkanmasına bağlı olarak lenf sıvısının deri altında birikmesidir.
Ameliyat Terimleri
Splenopexy (splenopeksi): Dalağın karın duvarına tespiti.
Splenectomy (splenektomi): Dalağın çıkarılması.
Thymectomy (timektomi): Timus bezinin çıkarılması.
Iymphadenectomy (lenfadenektomi): Lenf düğümünün kesip çıkarılması.
Kemik iliği transplantasyonu : Hasta kemik iliğinin harap edilerek yerine sağlıklı bir kemik iliğinin verilmesi.
TEŞEKKÜRLER

Randevu almak isteyen hastalarımız ( 0212 ) 728 63 61 numaralı telefondan ya da web sitemiz üzerinden randevu alabilirsiniz.