Gönderen Konu: Ders 5  (Okunma sayısı 531 defa)

Çevrimdışı Dr.Eser AĞAR

  • Administrator
  • Aktif Üye
  • *****
  • Adınız Soyadınız: Dr.Eser AĞAR
Ders 5
« : Şubat 19, 2018, 12:25:21 ÖS »
https://drive.google.com/open?id=0B3oWbkLwLk8sUVluYTgxWXZZSmM


Tıbbi Terminoloji-5
İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve Terimler
Regio capitis (rejyo kapitis): Baş bölgesi
Regio facialis (rejyo fasialis/fasyalis): Yüz bölgesi
Regio pectoralis: Pektoral bölge, göğüs ön yüz bölgesi.
Regio abdominalis: Karın bölgesi, daha çok karın ön duvar bölgesi anlaşılır.
Regio epigastrica (rejyo epigastric): Epigastrik bölge, karın boşluğunun en üst kısmı. Göğüs kemiğinin alt kısmı.
Regio umbilicalis: Umblikal bölge, göbek bölgesi
Regio hypogastrica: Hipogastrik bölge, göbeğin alt kısmı.
Regio hypochondriaca: Hipokondrik bölge, karının sağ ve sol yanlarındaki kısım.
Regio pubica: Pubik bölge, çatı kemiğinin üstündeki kısım.
Regio inguinalis: İnguinal bölge, kasık bölgesi
Regio perinealis: Perinal bölge
Regio dorsalis: Karın ve göğüs boşluklarının arka duvar bölgesi. Üst kısımlarına sırt denir.
Regio glutealis: Gluteal bölge, kalça bölgesi
Regio deltoidea: Omuz bölgesi
Thorax: Göğüs boşluğu
Abdomen: Karın boşluğu
Pelvis: İki kalça kemiği ile sağrı arasındaki boşluk. Karın boşluğunun devamıdır.
Axilla: Koltuk altı çukurluğu
Brachium: Kol
Antebrachium: Ön kol.
Cubitus: Dirsek.
Olecranon, ancon: Dirsek.
Fossa cubiti: Dirsek ekleminin önündeki sığ çukurluk.
Manus: El
Carpus: El bileği.
Metacarpus: El taraği.
Digitus: Parmak
Dactylus: Parmak
Femur: Uyluk. Femoral bölge, kalça ile diz arasındaki kısım.
Genus: Diz.
Fossa poplitea: Diz ardı çukurluğu.
Crus: Bacak.
Pes, pedis: Ayak.
Podos: Ayak.
Tarsus: Ayak bileği.
Metatarsus: Ayak tarağı.
Yön belirten terimler
Superior (Superyor): Üst
İnferior (inferyor): Alt
Anterior (anteryor): Ön
Posterior (posteryor):Arka
Dexter: Sağ
Sinister: Sol
Medius (medyus): Orta
İntermedius: Ortada iki parça arasında
Lateralis: Dış, dış yana doğru
Medialis (medyalis): İç taraf, iç yan
Dorsalis: Sırt taraf, sırta ait                   
Ventralis: Önde, ön tarafta, karına ait
Centralis: Merkez, sentral                                               
Peripheralis: periferal, çevrede
Apicalis(Apikal): Tepe, üst kısım                             
Basali (basal): Taban
Superficialis (superfisyalis): Yüzeysel                                         
internus: İç                                                         
Externus: Dış
Proximalis: Merkez ya da gövdeye yakın               
Distalis: Merkez ya da gövdeye uzak
Horizontalis: Yatay
Transversus (transvers): Enlemesine
Vertical: Dikey
Longitudinalis: Boyuna uyanan
Axialis:aksiyal, eksenle ilgili
Genel Terimler
Symptom (semptom): Hastalıkta görülen belirtilere denir.
Anamnesis (anamnez): Öykü alma
Epicrisis (epikriz): Hastalıkla ilgili bilgilerin hasta çıkarken yazıldığı kağıt
Muayene:
Diagnosis: diyagnoz, tanı, teşhis
Prognosis: prognoz, hastalığın gidişatı ve sonucu hakkında olasılık belirtme
Operation (operasyon)
Etiologia (etyoloji): hastalığın nedenini araştırma işi
İdiopathic (idiyopatik): Nedeni bilinmeyen
Trauma (travma): harabiyet
Lesion (lezyon): doku ve organlarda mikroskopik yada makroskopik düzeyde görülen değişiklikler.
Syndrome : bir çok semptomun ve lezyonun bir arada bulunması
Consultation: hastalığın tanı tedavisi ve prognozu için birden çok hekimin karşılıklı görüşmesi
Complication: yan etki
Prophylaxis: profilaksi, koruyucu önlemlerin tümü
Benign: selim tümör
Malign: habis tümör
Metastasis (metastas): yayılma
Exitus: ölüm, çıkış yeri
HAREKET SİSTEMİ TERİMLERİ
ÖZEL TERİMLER
Anatomik terimler
Kemik terimleri;
Periosteum (peryosteum): kemiklerin dış yüzeylerini saran zar.
Endosteum: kemik içindeki boşluklarda yüzeyi örten zar.
Substantia compacta (substansya kompakta): sıkı kemik dokusu.
Substantia spongiosa(substansya spongyosa): süngerimsi kemik dokusu
Os longum: uzun kemik
Os breve: kısa kemik
Os planum: yassı kemik
Os irregulare: düzensiz kemik
Facies articularis: eklem yüzü
Cavitas medullaris: kemiklerin ortasında bulunan boşluk. İlik boşluğu.
Medulla ossium flava: sarı kemik iliği
Medulla ossium rubra: kırmızı kemik iliği
Foromen nutriens: kemik yüzeyinde görülen ince delikler beslenme delikleri
Osteoblastocytus: kemik yapan hücreler
Osteocytus:kemik hücresi
Osteoclastocytus: kemik yiyen hücreler.
Parietale: Kafanın iki yan duvarını yapar. İki kemiktir. Yan kafa kemiği.
Os occipitale: Kafanın en arkasında bulunan ve birinci vertebra ile eklem yapan kemik. Art kafa kemiği.
Os frontale: Kafanın önünde, göz boşluklarının olduğu kemik. İçinde iki sinus frontalis bulunur. Alın kemiği.
Os temporale: Kafanın yan-alt kısmında bulunur. Kulak deliği buradadır. Şakak kemiği.
Os sphenoidale: Kafanın orta-taban bölümünde bulunur.
Os maxilla: Üst çene kemiği. İki tanedir. Ortasında sinüs maksillarus bulunur. Alt kenarında üst dişler dizilidir.
Os mandibula: Alt çene kemiği. Temporal kemikle çene eklemini yapar. Başın hareketli olan tek eklemidir.
Calivaria: Kafa tavanı.
Cavitas nasi: Burun boşluğu.
Cavitas oris: Ağız boşluğu.
Orbita: Gözlerin bulunduğu boşluk.
Fonticulus: Bıngıldak. Fontanella.
Paranazal sinüsler: Maksilla, etmoid, sfenoid ve frontal kemiklerin içindeki boşluklar.
Colomna vertebralis: Omurga.
Rachis (rakis): Omurga.
Cervical vertebra: Boyun omuru. C olarak kısaltılır.
Thoracal vertebra: Göğüs omuru. T olarak kısaltılır.
Lumbal vertebra: Bel omuru. L olarak kısaltılır.
Sacral vertebra: Sağrı omuru. S olarak kısaltılır.
Humerus: Kol kemiği.
Radius: Ön kolda döner kemik.
Ulna: Ön kolda dirsek kemiği.
Coxa: Kalça.
Pelvis: İki kaça kemiği ile sakrumun ortasında oluşan vücut boşluğu.
Femur: Uyluk kemiği.
Crus: Bacak.
Pes, pedis: Ayak.
Podos: Ayak.
Fibula: İki bacak kemiğinden arka dış yanda, ince olanı. Kamış kemik.
Tibia: İki bacak kemiğinden kalın olanı. Kaval kemiği.
Tarsus: Aşık kemiği.
Calcaneus: Topuk kemiği.
Metatarsus: Ayak tarağı kemikleri.
Phalanx: Parmak kemiği.
Costa: Kaburga.
Sternum: Göğüs kemiği.
Clavicula: Köprücük kemiği.
Scapula: Kürek kemiği.
Carpus: El bileği kemiklerinin
genel adı.
Metacarpus: El tarağı kemikleri.
Patella: Diz kapağı kemiği.
Digitus: Parmak.
Dactylus: Parmak
Eklem terimleri
Articulatio (L) (articulasyo): eklem
Arthron (G) (arton):eklem
Arthrologia: Eklem bilim. Eklemleri konu alan bilim dalı.
Ligamentum: Ekleme katılan kemikler arasında uzanan bağlardır.
Cartilago articularis: eklem kıkırdağı
Capsula articularis: eklem kapsülü
Cavitas articularis: eklem boşluğu
Synovia: eklem sıvısı
Articulatio synovialis: sinoviyal eklem
Önemli eklemler yazılırken art. Biçiminde yazılır.
Art. Humeri gibi.

Randevu almak isteyen hastalarımız ( 0212 ) 728 63 61 numaralı telefondan ya da web sitemiz üzerinden randevu alabilirsiniz.