Gönderen Konu: Ders 1  (Okunma sayısı 744 defa)

Çevrimdışı Dr.Eser AĞAR

  • Administrator
  • Aktif Üye
  • *****
  • Adınız Soyadınız: Dr.Eser AĞAR
Ders 1
« : Şubat 06, 2018, 01:51:12 ÖS »
https://drive.google.com/open?id=0B3oWbkLwLk8sMkV3NnktTkdfV1k

Vize : %40
Final: %60

Terim
Güncel konuşma dilinin dışında kalan, bilim, sanat veya herhangi bir meslek alanında, içeriği kesin belirlenmiş kavramları ve nesneleri ifade eden sözcüklere «terim» denilmiştir.
Köken itibari ile Latince «terminus» sözcüğünden gelmiştir. Latincede «terminare» eylemi ‘sınırlandırmak, sona erdirmek’ anlamları taşıdığı gibi ‘tanımlamak, belirlemek’ şeklinde de kullanılır.
Daha önceleri ise Arapça kökenli «ıstılah» sulh kökünden gelen bu kelime ‘uzlaşılmış mutabakat sağlanmış’ sözcüğü kastetmektedir.

Terimleşen sözcük tek anlamlıdır. Anlamları kişiden kişiye değişmez.
Terimlerle uğraşan bilim dalına terminoloji denir.
Tıp alanına giren bilimlerin de kendine özgü terimleri vardır. Bunlara tıp terimleri ya da tıbbi terimler denir.(ıstılahat-ı tıbbiye)Tıbbi terminoloji bilim alanı tıp terimlerini kendine konu alır. (termin/o/logia)
Amacı tüm tıp terimleri öğretmek değildir, söz konusu terimlerin oluşmasının ve yorumlamasının ilkelerini açıklamaktır.


Tarihi geçmişe baktığımızda pek çok tıp ekolleri gelişmiş ve etkili olmuştur.
İslamiyeti benimseyen Türkler bununla birlikte Arapça-Farsça tıp ıstılahlarını da kabul etmişler ve 19. yüzyıla kadar kullanmışlardır.
Batılılaşma ile birlikte tıp alanında Fransızca etkili olmuştur.
20. yüzyılın ilk yarısında Almanyadan etkilenen tıp eğitiminde terimler açısından çok fazla bir etki görünmemiştir.
Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anglosakson tıp ekolünün ağırlığı ve İngilizce eğitimin başlamasıyla İngilizce terimler artmıştır armaya da devam etmektedir.
Dünyada Greko-Romen ekolden ve Arapça-Farsça ekolden bağımsız, binlerce yıllık geçmişe sahip tıp terimleri de vardır. (Çin, Tibet, Hindistan, Japonya vs.) Fakat Türkiye bu ekollerden uzak kalmıştır.

Hippocrates’ten; «melaena-karadışkı», «cardia-kalp» gibi
Aristoteles’ten; «meninx-beyin zarı», «arteria-arter-atar», «aorta-aort-ilkatar»


Terimlerin kullanılma şekli
Alıntılama; özgün yazılışının alıntılanması
Aktarma; okunuşa göre aktarılması
Çevirme; tercüme edilerek kullanılması
Diabetes mellitus Alıntılama
Diyabet  Aktarma
Şeker hastalığı çevirme


ÖDEV
Pes planus:
Oesophagus:
Columna vertebralis;
İris:
Tibia:
Çevirme kullanım şeklini bulunuz.
Latince sözcüklerin okunuş kuralları
1) C harfinin iki farklı okunuşu vardır. K veya S
a) ‘c’ harfi herhangi bir ünsüz önünde veya kalın ünlü önünde ‘a, o, u’ ‘k’ olarak okunur.
Scapula(skapula):Kürek kemiği
Crisis (kriz)
Cavitas (Kavitas):oyuk,boşluk
Costa(kosta):kaburga
Cor(kor):yürek,kalp


1)b) c’ harfi ‘e, i,ae, oe,y’ harflerinden önce geldiğinde ‘s’ olarak okunur.
Cerebrum(serebrum):beyin
Cellula(sellula):hücre, göze
Occipitale(oksipital):Alt kafa kemiği
Cilium(silyum):Kıl
Caesariane(sezaryan): karın ve döl yatağının açılarak çocuğun dışarı alınması

2)’ae’ harfleri e olarak okunur
Arteriae(arterye):Atardamarlar
Vertebrae(vertebre):omurlar
Costae(koste):Kaburgalar


3)’oe’harfleri ö olarak okunur.
Oesophagus(ösofagus):yemek borusu
Oedema(ödem):sıvı toplanması
Oestrogene(östrojen):hormon
4.’eu’ harfleri ö okunur.
Neuron(nöron): sinir hücresi
Leucaemia (Lösemi)

5.’y’harfi i okunur
Thymus(timus):timus bezi
Hypodermis(hipodermis):derialtı
Systema(sistem):dizge

6.’i’ harfi normal şartlarda i okunur. Ancak ‘a, e, o,u’ dan önce gelirse y okunur
Regio facialis(rejyo fasyalis): yüz bölgesi
Arteriola(arteryol):Küçük atardamar
Cilium(silyum):kıl

7. ‘j’ harfi ünlü bir harfin önüne gelirse y okunur.
Jejunum(yeyunum):boş bağırsak
8)’th’ harfleri ‘t’ okunur.
Thorax(toraks):göğüs, göğüs kafesi
Urethra(uretra):idrar yolu
Thrombocyte(trombosit)

9)’rh’harfleri ‘r’ okunur.
Rhin(rin):Burun
Rhythmic(ritmik):düzenli

10)’ch’ harfleri ‘k’ okunur.
Brachium(brakyum):kol
Bronchus(bronkus):Bronş
Parenchyma(parenkima):salgı bezlerinin işlevsel bölümü

11)’ph’ harfleri f olarak okunur
Pharynx(farinks):yutak
Nephros(nefros):Böbrek

12) ‘sch’ harfleri ş okunur.

13)’x’ harfi ks olarak okunur.
Thorax(toraks):göğüs, göğüs kafesi
Larynx(larinks): gırtlak
Pharynx(farinks):yutak
Os maxilla(os maksilla):üst çene kemiği

14)’au’ harfleri ‘av’ ya da ‘o’ olarak okunur
Auris(avris):kulak
Autolysis(otoliz):hücrenin kendi kendini eritmesi
Autonomic(otonomik):kendi
kendine çalışan

15)a) ’g’ harfi ‘a,o,u’ harflerinden önce gelirse g okunur.
Glandula(glandula):salgı bezi
Lingua(lingua):dil
Gaster(gaster):mide

15)b)’g’ harfi ‘e,i,y’ harflerinden önce gelir ise j okunur.
Congenital(konjenital):doğuştan
Myalgia(mialji):kas ağrısı
Gynecologia(jinekoloji)

16)’t’ harfi ‘ia,io, iu’ harflerinden önce gelirse s okunur.

Dephormation:?
Dehidration:
Randevu almak isteyen hastalarımız ( 0212 ) 728 63 61 numaralı telefondan ya da web sitemiz üzerinden randevu alabilirsiniz.